• muzej africke umetnosti facebook
  • muzej africke umetnosti instagram

О пројекту

Музеј афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара (МАУ) основан је 1977. године у Београду, на темељу колекције коју је ово двоје донатора креирало током свог вишедеценијског културног и дипломатског деловања у различитим земљама афричког континента.

МАУ – као јединствена институција у регији и шире – настоји да својим радом развија и допринесе што бољем разумевању односа Србије (својевремено и СФР Југославије) са афричким државама, као и да унапређује културну размену са свим појединцима и институцијама које се баве изучавањем и промовисањем разуђеног културног наслеђа афричког континента.

У складу са начелима на којима је основан, МАУ свој рад заснива на следећим активностима: прикупљање, чување и излагање материјалне културе, промоција и издавање различитих публикација, чување, обрада и истраживање документарног материјала (архива, документација, библиотека, фото, аудио и видео-записа, итд.) који су у његовом фонду.

Осим набавке нових предмета којима бисмо обогатили постојеће музејске збирке, а тиме и рад институције, континуирано вршимо ревалоризацију предмета и грађе која се већ налази у установи. Такав је случај и са фото, аудио и видео-записима, чије је „поновно откривање“ омогућено управо захваљујући недавно започетом пројекту „Диг(и)МАУ – дигитализација и презентација фото, аудио и видео-грађе из архиве Печар“. Током 2016. године, захваљујући финансијској подршци Министарства културе и информисања Републике Србије, створени су сви предуслови да се започне са дигитализацијом обимне музејске грађе. Пројекат „Диг(и)МАУ“ јесте изврсна прилика да донедавно недоступни архивски материјали буду стручно обрађени, дигитализовани и презентовани на посебно осмишљеном сајту, а самим тим постану доступни и најширој јавности. Садржај који се налази на сајту www.digimau.org представља својеврсну позивницу публици да се дубље упусти у истраживање, откривање и промишљање свих потенцијала које МАУ као институција у себи чува.

Са жељом да у години у којој славимо четрдесет година постојања и континуираног рада на пољу музеолошке праксе премијерно прикажемо барем део ове богате и вредне документације, и скренемо пажњу јавности на значај установе у којој делујемо, представљамо сајт са одабраним фотографијама, звучним и видео-записима из архиве Веде и Здравка Печара који је пред вама.

Контакт подаци

Андре Николића 14

+ 381 11 2651 654

+ 381 11 2651 269

kontakt@mau.rs

  • Контакт
  • Андре Николића 14
  • + 381 11 2651 654
  • + 381 11 2651 269
  • kontakt@mau.rs
    • muzej africke umetnosti facebook
    • muzej africke umetnosti instagram
Музеј афричке уметности . Сва права задржана © 2016.