• muzej africke umetnosti facebook
  • muzej africke umetnosti instagram

O projektu

Muzej afričke umetnosti – zbirka Vede i dr Zdravka Pečara (MAU) osnovan je 1977. godine u Beogradu, na temelju kolekcije koju je ovo dvoje donatora kreiralo tokom svog višedecenijskog kulturnog i diplomatskog delovanja u različitim zemljama afričkog kontinenta.

MAU – kao jedinstvena institucija u regiji i šire – nastoji da svojim radom razvija i doprinese što boljem razumevanju odnosa Srbije (svojevremeno i SFR Jugoslavije) sa afričkim državama, kao i da unapređuje kulturnu razmenu sa svim pojedincima i institucijama koje se bave izučavanjem i promovisanjem razuđenog kulturnog nasleđa afričkog kontinenta.

U skladu sa načelima na kojima je osnovan, MAU svoj rad zasniva na sledećim aktivnostima: prikupljanje, čuvanje i izlaganje materijalne kulture, promocija i izdavanje različitih publikacija, čuvanje, obrada i istraživanje dokumentarnog materijala (arhiva, dokumentacija, biblioteka, foto, audio i video-zapisa, itd.) koji su u njegovom fondu.

Osim nabavke novih predmeta kojima bismo obogatili postojeće muzejske zbirke, a time i rad institucije, kontinuirano vršimo revalorizaciju predmeta i građe koja se već nalazi u ustanovi. Takav je slučaj i sa foto, audio i video-zapisima, čije je „ponovno otkrivanje“ omogućeno upravo zahvaljujući nedavno započetom projektu „Dig(i)MAU – digitalizacija i prezentacija foto, audio i video-građe iz arhive Pečar“. Tokom 2016. godine, zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, stvoreni su svi preduslovi da se započne sa digitalizacijom obimne muzejske građe. Projekat „Dig(i)MAU“ jeste izvrsna prilika da donedavno nedostupni arhivski materijali budu stručno obrađeni, digitalizovani i prezentovani na posebno osmišljenom sajtu, a samim tim postanu dostupni i najširoj javnosti. Sadržaj koji se nalazi na sajtu www.digimau.org predstavlja svojevrsnu pozivnicu publici da se dublje upusti u istraživanje, otkrivanje i promišljanje svih potencijala koje MAU kao institucija u sebi čuva.

Sa željom da u godini u kojoj slavimo četrdeset godina postojanja i kontinuiranog rada na polju muzeološke prakse premijerno prikažemo barem deo ove bogate i vredne dokumentacije, i skrenemo pažnju javnosti na značaj ustanove u kojoj delujemo, predstavljamo sajt sa odabranim fotografijama, zvučnim i video-zapisima iz arhive Vede i Zdravka Pečara koji je pred vama.

Kontakt podaci

Andre Nikolića 14

+ 381 11 2651 654

+ 381 11 2651 269

kontakt@mau.rs

  • Kontakt
  • Andre Nikolića 14
  • + 381 11 2651 654
  • + 381 11 2651 269
  • kontakt@mau.rs
    • muzej africke umetnosti facebook
    • muzej africke umetnosti instagram
Muzej аfričke umetnosti. Sva prava zadržana © 2016.